Dáme voucher. Vy si užívejte.

Vouchery na podporu
cestovního ruchu
v České republice

Zásady ochrany osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Musíme zpracovávat určité typy informací, které jsou nutné k poskytování služeb našim zákazníkům a partnerům a k dalším účelům uvedeným níže. Mezi tyto informace patří zejména:

  • jméno a příjmení,
  • bydliště,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo,
  • číslo účtu,
  • cookies a GPS data,

Z titulu tohoto zpracování Vašich osobních údajů jsme dle Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů tzv. správcem vašich osobních údajů.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Smlouva

Některé osobní údaje potřebujeme, abychom mohli plnit smlouvu s Vámi – poskytovat Vám prostor na našich stránkách pro Váš zákaznický účet, pro výběr a nákup poukazů a procesování plateb. Některé osobní údaje využíváme pro komunikaci s vámi, zejména zasílání informací k našim produktům, koordinaci a organizaci.

Použití informací pro jednostrannou komunikaci

Některé osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání marketingových nabídek a informací o našich službách a produktech.

Informace o zařízení

Pro pohodlnější využití geolokačních nástrojů zpracováváme také GPS data z vašich zařízení (počítač, notebook, tablet, mobil), které jste nám povolili nastavením vašich zařízení získávat.

Používání cookies

Pro pohodlnější využití funkcionalit našeho webu a integrovaného zákaznického systému zpracováváme soubory cookies. Jedná se o data ze souborů cookie uložených ve vašem zařízení, včetně nastavení a ID souborů cookie. Soubory cookies dále používáme pro účely remarketingu, tzn. zobrazování reklam návštěvníkům našich stránek v reklamních systémech třetích stran.

Zajištění ochrany, integrity a zabezpečení vašich osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením EU. Přijímáme veškerá technicko-organizační opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu, integritu a zabezpečení vašich osobních údajů.

Zákonné důvody ke zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z výše uvedených důvodu na základě tohoto tzv. právního základu:

  • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a našich právních povinností
  • zpracování je nutné pro zajišťování našich oprávněných zájmů.

Uplatnění vašich práv ohledně zpracování osobních údajů

Dle Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů máte zejména právo na přístup, opravu, přenos a vymazání vašich údajů. Dále máte právo vznést námitku a omezit určité zpracování vašich osobních údajů, zejména právo nesouhlasit s tím, abychom nadále zpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání marketingových nabídek.

chovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme do doby ukončení poskytování našich služeb a produktů, nebo do doby uplatnění vašeho práva na vymazání vašich údajů a dále dle zákonných důvodů zpracování (např. účetní archivace) do uplynutí lhůty stanovené zákonem.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na e-mailu info@damevoucher.cz.

Kontaktní údaje správce

Vouchermat s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 09244107, e-mail: info@damevoucher.cz

Platné od 1.11.2020